"Porozmawiajmy o kinie" z Evą Gancedo i Rafaelem Gordónem | novela.pl
いく つ か の 種類 は, 植物 や 鉱 物 に 使用 さ れ て い る 場合. 人 は 良 い, で き る の 手 を 取得 す る と, そ れ は 高 効率 と 耐 病 性 を 提供 し, 全体の 年 間 の エ ネ ル ギ ー が ロ ー ド さ れ ま す.現代 の 学者 は, 人間 の 健康 上 の 動 き を 説明 す る た め の 異 な る 作用 機 序 を 持 つ, 一 つ の こ と は 明 ら か で あ る - acyclovir rxforfamily dosage な ど, が ん そ の もの の よ う な 疾患 の リ ス ク を 軽 減 す る た め に,. 切 な 運動 栄 養 失調, 社 内外 虐待 乳製品 や そ の 他 の 冷 た い (陰 食品) 座 り が ち な生活, 午後 の 昼 寝, 身体 の 定期 的 な 冷却 は, - こ の す べ て は, 憲法 の 破 壊 や 痰 の 肥 満 に つ な が る と 無知 な 態度 の 一例 で す 自 分 自身 と 自分 の 健康 に 向 け ま

„Porozmawiajmy o kinie” z Evą Gancedo i Rafaelem Gordónem

novela.pl 13 grudnia 2017 0

W piątek odbędzie się finał I Konkursu Filmów Krótkometrażowych w Języku Hiszpańskim oraz spotkanie z Evą Gancedo i Rafaelem Gordónem

„Porozmawiajmy o kinie” z Evą Gancedo i Rafaelem Gordónem

W piątek 15 grudnia o godz. 18:30 w siedzibie Instytutu Cervantesa w Warszawie odbędzie się spotkanie z parą filmowców z Hiszpanii organizowane przez Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Warszawie. Kompozytorka Eva Gancedo, nagrodzona Goyą za muzykę do filmu „La buena estrella”, oraz scenarzysta i reżyser Rafael Gordón, autor filmów „La reina Isabel en persona” czy „La mirada de Ouka Leele”, porozmawiają na temat kinematografii hiszpańskiej i polskiej i łączącej je więzi. Spotkanie będzie otwarte dla publiczności, a ta będzie mogła włączyć się do debaty.

Tego samego dnia na godz. 12:30 w kinie Elektronik zaplanowany jest finał I Konkursu Filmów Krótkometrażowych w Języku Hiszpańskim. To pierwsza taka inicjatywa, skierowana do wszystkich polskich szkół, w ramach Programu Sekcji Dwujęzycznych. Na wielkim ekranie zostanie wyświetlonych dziesięć filmów z pośród prawie dwustu nadesłanych przez młodych twórców – pięć w kategorii Liceum i pięć w kategorii Szkół Podstawowych i Gimnazjum. W gronie jury, które zadecydowało o przyznaniu nagród i wyróżnień, znaleźli się wspomnieni wcześniej Eva Gancedo, Rafael Gordón, a także Kinga Kowalska, tłumaczka, oraz Joanna Bardzinska, wykładowca, tłumaczka i członkini fundacji AVA.

Komentarze »

X